You are currently browsing the tag archive for the ‘profetsia’ tag.

William Branham förklara sin kallelse och hur Guds Ande verkar genom honom och hur ”The Seer Gift”  fungerar.  William Branham  gick fel i slutet av sitt liv men det råder inget tvivel om att han var en Guds man som fick erfara otroliga manifestationer av Guds Ande.