William Branham förklara sin kallelse och hur Guds Ande verkar genom honom och hur ”The Seer Gift”  fungerar.  William Branham  gick fel i slutet av sitt liv men det råder inget tvivel om att han var en Guds man som fick erfara otroliga manifestationer av Guds Ande.