1 Korintierbrevet 14:26 Hur skall det då vara, bröder? jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.”

Jesus sa att där två eller tre är församlade i hans namn där är han mitt ibland dem. Med andra ord så där två eller tre av Jesu lemmar är utgör det hans kropp. Vi som är i kristus är i en och samma kropp och lemmarnas uppgift är att betjäna och stödja de andra lemmarna med den förmåga som var och en har fått av nåd.

Ha en förväntan.
Förvänta dig att Guds Ande kommer ge dig något till dina trossyskon nästa gång ni träffas i hemgruppen eller i den stora församlingen. Kanske till och med påpeka detta bibelord för din pastor eller andliga ledare så att han kan göra rum för Guds Andes betjänande genom lemmarna.

Alla har något ifrån Guds Ande.
Men eftersom vi har suttit i 500.000  möten (lite överdrivet) där det bara varit en ”one mans show” och väldigt lite av kroppens gemensamma tjänst. Har vi inte fått del av Guds mångfald genom alla lemmarna i Kristi kropp.

Du är viktigare än vad du tror.
Om du nu är en lem i Kristi kropp har du också en funktion tillsammans med andra lemmar. Du är viktig oavsett hur obetydlig du än känner dig, dina bröder och systrar behöver dig och du behöver dem mer än du anar.