Jason Upton sjunger och berättar om hur Martin Luther King får höra Faderns röst när han som mest behövde det. You are not alone, I’ll never leave you!

William Branham förklara sin kallelse och hur Guds Ande verkar genom honom och hur ”The Seer Gift”  fungerar.  William Branham  gick fel i slutet av sitt liv men det råder inget tvivel om att han var en Guds man som fick erfara otroliga manifestationer av Guds Ande.

1 Korintierbrevet 14:26 Hur skall det då vara, bröder? jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.”

Jesus sa att där två eller tre är församlade i hans namn där är han mitt ibland dem. Med andra ord så där två eller tre av Jesu lemmar är utgör det hans kropp. Vi som är i kristus är i en och samma kropp och lemmarnas uppgift är att betjäna och stödja de andra lemmarna med den förmåga som var och en har fått av nåd.

Ha en förväntan.
Förvänta dig att Guds Ande kommer ge dig något till dina trossyskon nästa gång ni träffas i hemgruppen eller i den stora församlingen. Kanske till och med påpeka detta bibelord för din pastor eller andliga ledare så att han kan göra rum för Guds Andes betjänande genom lemmarna.

Alla har något ifrån Guds Ande.
Men eftersom vi har suttit i 500.000  möten (lite överdrivet) där det bara varit en ”one mans show” och väldigt lite av kroppens gemensamma tjänst. Har vi inte fått del av Guds mångfald genom alla lemmarna i Kristi kropp.

Du är viktigare än vad du tror.
Om du nu är en lem i Kristi kropp har du också en funktion tillsammans med andra lemmar. Du är viktig oavsett hur obetydlig du än känner dig, dina bröder och systrar behöver dig och du behöver dem mer än du anar.

Klicka på länken nedan och se ett gäng frimodiga grabbar som låter Gud göra mirakler utanför kyrkans väggar.

http://www.globalawakening.com/Groups/1000035814/Global_Awakening/Global/GFS/godsquad_tv/godsquad_tv.aspx

Igår när jag slog på God Channel sändes det ett program med en John Paul Jackson en välkänd profetisk person i staterna. Han undervisade om hur Gud förmedlar budskap till oss medan vi sover. Det fick mig att minnas en dröm som jag hade för ett par år sedan som jag upplevde var ett tilltal ifrån Gud.
Jag bodde vid den här tiden i USA och var hemma i Sverige på en snabb visit. Då jag en natt hade en väldigt klar dröm. Jag befann mig i ett auditorium som var formad som en grekisk teater (fast med biosalong stolar) jag började långsamt gå ner för trapporna ner mot scenen där nere. I stolarna på min högra och vänstra sida satt det bokhyllor fulla av böcker.

När jag nått scenen känner jag hur Guds påtagliga kraft börjar manifestera på mig och jag börjar tala ut vilka sjukdomar som Gud helar just nu. Då till min förvåning ser jag att ur dessa bokhyllor kommer människor som gensvarar på kunskapens ord.

Samma ögonblick som jag vaknar känner jag samma Guds smörjelse över hela min kropp samtidigt som jag förstår drömmens budskap.

Bokhyllorna med böcker representerade människor som fyllda med intellektuell kunskap och var låsta på grund av detta men när Guds påtagliga kraft manifesterades kunde de inte längre förneka Gud och lämnade allt förnuft som förnekade Gud bakom sig.

Vi behöver denna påtagliga Guds kraft mer än någonsin idag för att överbevisa människor om Guds kärlek till dem.